O poradni

Witamy Państwa w internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN.

Nasza Poradnia działa pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kłosińskiej z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pomagają jej eksperci - uznani polscy językoznawcy, m.in. prof. Małgorzata Marcjanik,  dr Agata Hącia, dr Adam Wolański, dr Artur Czesak, dr Monika Kresa.

Odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące spraw językowych, a zwłaszcza poprawności i użycia języka. Najciekawsze pytania i odpowiedzi publikujemy.

Zachęcamy Państwa do lektury opublikowanych pytań i odpowiedzi oraz do dzielenia się z nami swoimi wątpliwościami językowymi.

Uwaga:

 • odpowiadamy tylko na jedno pytanie zadane w wiadomości, chyba że kolejne pytanie dotyczy tego samego problemu
 • nie odrabiamy lekcji, nie rozwiązujemy zadań studenckich ani szkolnych
 • nie piszemy wypracowań, prac semestralnych, rocznych itp.
 • nie sporządzamy bibliografii
 • nie odpowiadamy na pytania zadane w konkursach, teleturniejach itp. i nie oceniamy poprawności odpowiedzi na takie pytania
 • nie wypowiadamy się (na razie) na temat pochodzenia poszczególnych nazwisk

Najnowsze porady

 • Końcoworoczny i>
  19.10.2016
  Szanowna Redakcjo, Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do terminu końcoworoczny – zastosowanie w opracowaniu naukowym dotyczącym placówki edukacyjnej. Jest niewątpliwie przydatny w kontekście różnego rodzaju wydarzeń związanych z końcem roku szkolnego, nie występuje w żadnych słownikach. W zawodowym żargonie w oświacie oraz w prawie dotyczącym edukacji jest oczywiście dość często stosowany, podobnie jak na przykład śródroczny – który z kolei widnieje w Wielkim słowniku ortograficznym.
  Termin końcoworoczny jest utworzony poprawnie – od wyrażenia końcowy okres roku szkolnego. Tę złożoną podstawę trzeba znać, by właściwie używać podanego słowa – ale właśnie to jest jednym z wyróżników terminów: nie zawsze da się jednoznacznie odgadnąć, na podstawie ich budowy, co znaczą. Podobnie zresztą jest z przywołanym terminem śródroczny, notowanym przez WSO: nie znaczy po prostu ‘(w) środku roku’, lecz: ‘w środku roku szkolnego’ – a to jest zasadnicza różnica.
  Legitymację terminowi końcoworoczny daje i to, że, jak czytamy w pytaniu, jest on często (powszechnie?) stosowany tekstach okołoedukacyjnych. A to przecież zawsze grupa zawodowa tworzy terminologię dotyczącą danej dziedziny.
  Agata Hącia
 • Mimimaksowy
  17.10.2016
  W matematyce rozważa się zagadnienia minimaksowe, czyli w dużym uproszczeniu takie, w których maksymalizacja jednej zmiennej wiąże się z minimalizacją drugiej. Czy dobrze mi się wydaje, że wobec tego pisownia mini-maksowy byłaby bardziej zgodna z zasadami ortografii? Przy ograniczeniach formularza pytaniowego trudno to bliżej wyjaśnić, ale znane mi przykłady wskazują, że pod tym terminem kryje się pewna symetria, a więc równorzędność problemu maksymalizowania i minimalizowania.

  Czytelnik
  Internauta chciałby zapisywać słowo minimaksowy z łącznikiem między członami (jako mini-maksowy, czyli ‘i minimalny, i maksymalny’), tzn. podciągnąć jego ortografię pod pisownię przymiotników złożonych o członach równorzędnych znaczeniowo typu słodko-gorzki, biało-czerwony, polsko-angielski. Muszę przyznać, że w takim rozumowaniu jest sporo racji. Odrzucając jednak taką ewentualność, stawiam odważną tezę: „A może w omawianym adiectivum równorzędność członów została jednak oddana, tylko że w nieco zawoalowanej formie?”.
  Przeanalizujmy to wspólnie (zastrzegam się, że to jedynie moja hipoteza…).
  Skrótem słowa minimum jest min. (z kropką), a skrótem słowa maksimum (maximum) – maks. (z kropką), max. (z kropką) – vide Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2016, s. 651 i s. 687). Wyrazy mini i maksi (maxi) to leksemy samodzielne, nieodmienne (ibidem).
  Gdyby więc rygorystycznie podejść do sprawy, to skrót złożenia rzeczownikowego o członach współrzędnych minimum-maksimum (a. minimum-maximum) powinien przybrać postać graficzną z łącznikiem min.-maks. (lub min.-max.), a nie: minimaks. (minimax.). Czyż nie? (zwróćmy jeszcze uwagę na kropkę po maks, max).
  Niewykluczone jednak, że w przeszłości człony złożenia połączono inaczej – zamiast łącznika (-) dano między nie spójnik i będący w złożeniach jego (dywizu) ekwiwalentem. W ten sposób mogła powstać i z czasem się upowszechnić forma minimaks (już bez kropek, min- + interfiks -i + -maks) i jej wariant minimax (min- + interfiks -i + -max; por. np. nazwę programu muzycznego w radiowej „Trójce” Minimax), dająca się płynniej niż [minmaks] wymówić. Od niej z kolei utworzono derywat przymiotnikowy minimaksowy (może też przysłówek minimaksowo).
  A zatem w rzeczywistości w omawianym przymiotniku (i rzeczowniku, przysłówku) chodzi o równorzędność semantyczną minimalizacji i maksymalizacji, tyle że ukrytą (spójnik i zamiast łącznika). Pisownia mini-maksowy, o której wspomina internauta, byłaby więc gramatycznie redundantna…
  Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2016, s. 687) odnotowuje wyłącznie słowo minimaksow (mat.), np. twierdzenie minimaksowe>, a z szybkiej kwerendy internetowej wynika, że pisze się także kryterium minimaksowe (Savage’a), algorytm minimaksowy, minimaksowe programowanie celowe, metoda minimaksowa czy strategia minimaksowa.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Wielka Rewolucja Francuska
  16.10.2016
  W jaki sposób zapisywać powinniśmy Wielką Rewolucję Francuską? Wielkimi literami czy małymi?
  Zasada [105] Wielkiego słownika ortograficznego PWN pod red. E. Polańskiego (2006) głosi, że nazwy wydarzeń historycznych zapisujemy małą literą.
  Wielka Rewolucja Francuska (podobnie jak Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) stanowi jednak wyjątek – jej pełną nazwę zapisujemy wielkimi literami. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nazwę skróconą: rewolucja francuska pisze się już małymi literami.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Poseł i senator
  16.10.2016
  Czy każdego deputowanego do izby niższej parlamentu innego kraju można nazwać posłem, a do izby wyższej – senatorem?
  A jak to wygląda gdy parlament jest unikameralny lub trikameralny (jak np. w Bośni i Hercegowinie)?
  Nazwa poseł i odnosi się przede wszystkim do deputowanego sejmu polskiego, a senator – do członków tych izb wyższych, które w swoich krajach nazywane są senatami (np. francuskiej).
  Potocznie oba słowa służą do nazwania parlamentarzystów niższej i wyższej izby w różnych krajach, co oczywiście w tekstach oficjalnych (szczególnie specjalistycznych) nie powinno się zdarzać. Oficjalnie członka parlamentu nienoszącego nazwy sejm nazywamy deputowanym. Czasem posługujemy sie wyrazem, który został utworzony od nazwy izby, np. kongresmen ‘członek Kongresu USA’.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Samozagęszczalny czy samozagęszczający?
  16.10.2016
  Która forma będzie poprawna – beton samozagęszczalny czy beton samozagęszczający?
  Przymiotniki samozagęszczający i samozagęszczalny są bliskoznaczne – ich budowa wskazuje na to, że obiekt nazwany określanym przez nie rzeczownikiem (tu: beton) sam się zagęszcza.
  Oba są też utworzone poprawnie. Samozagęszczający powstał na wzór takich słów jak samopiszący, samoopalający, samosterujący czy samonaprowadzający, natomiast samozagęszczalny – podobnie jak samopowtarzalny, samospłacalny czy samoutwardzalny.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego