znajdź w słowniku słowa: / zaczynające się od:

Słownik angielsko polski i polsko angielski PWN (darmowy)

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN zawiera nie tylko najczęściej używane ogólne słownictwo brytyjskie i amerykańskie, ale także wyrażenia i zwroty należące do języka potocznego oraz podstawowe terminy z zakresu biznesu, ekonomii, gospodarki, turystyki, informatyki, polityki i medycyny. Nie zabrakło w nim również słownictwa najnowszego, odzwierciedlającego zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości.

Zaletą słownika jest dobór słownictwa ułatwiającego porozumiewanie się w różnych sytuacjach życiowych, np. na lotnisku, w hotelu, w informacji turystycznej, w urzędach czy biurach pośrednictwa pracy.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88