Słownik angielsko-polski i polsko-angielski

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN zawiera nie tylko najczęściej używane ogólne słownictwo brytyjskie i amerykańskie, ale także wyrażenia i zwroty należące do języka potocznego oraz podstawowe terminy z zakresu biznesu, ekonomii, gospodarki, turystyki, informatyki, polityki i medycyny.

Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki

Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki zawiera najnowsze ogólne słownictwo niemieckie i polskie, znane ze środków masowego przekazu, oraz zwroty i wyrażenia należące do języka potocznego. Na liście haseł znalazły się także popularne terminy z takich dziedzin, jak gospodarka, polityka, technika, ekologia i turystyka.

Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford

Największy słownik angielsko-polski i polsko-angielski, nagrodzony Europejskim Medalem Business Centre Club, dostępny odpłatnie na korzystnych warunkach, a w nim 1 000 000 polskich i angielskich znaczeń, zwrotów, wyrażeń i idiomów zaczerpniętych ze wszystkich odmian języka.

Słownik skrótów ekonomicznych. Angielsko-polskie kompendium wiedzy dla biznesu

Zapraszamy do pobrania przygotowanego przez dr Marię Niewiadomą słownika skrótów ekonomicznych. Publikacja ta z pewnością będzie przydatna dla praktyków życia gospodarczego, studentów filologii oraz kierunków ekonomicznych, a także innych osób zainteresowanych skrótami funkcjonującymi w business English.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej

UDZIELNY, udzielny książę to władca niepodlegający nikomu, niezależny od nikogo, suwerenny.
UDZIELONY, taki, którego ktoś komuś udzielił, dał, użyczył.

Polecamy słowniki języka polskiego

Udostępniamy bezpłatnie obszerny słownik języka polskiego (ok. 100 000 haseł i podhaseł z krótkimi definicjami) oraz najbardziej autorytatywny Wielki słownik ortograficzny, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Oferujemy ponadto płatny dostęp do Uniwersalnego słownika języka polskiego.

SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI 

 

SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI 

 

Słownik języka polskiego

Słownik składa się z około 100 000 haseł opisujących znaczenia wyrazów używanych we współczesnej polszczyźnie.

 

Słownik ortograficzny

Słownik zawiera około 140 000 wyrazów – zarówno polskich, jak i obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw własnych, zwłaszcza miejscowych i osobowych.

 
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88