• Na czasie
  Zapraszamy do udziału w plebiscycie na najważniejsze młodzieżowe słowo roku 2016!
   
  Redakcja serwisu www.sjp.pwn.pl Wydawnictwa Naukowego PWN, Fundacja Języka Polskiego, oraz słownik miejski.pl zapraszają do udziału w plebiscycie na najważniejsze młodzieżowe słowo roku 2016.
   
  Młodzieżowe słowo roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości.
  Propozycje słów wraz z opisem ich znaczenia prosimy zgłaszać do 31 grudnia 2016 na naszej stronie sjp.pwn.pl za pomocą formularza.
    
  Od pięciu lat wybieramy ogólnopolskie słowo roku, by lepiej zapamiętać odchodzące dwanaście miesięcy.
  W galerii prezentujemy komentarze do wyrazów wybranych na słowa poszczególnych miesięcy w projekcie monitorowania częstości słów. Ogólnopolskie słowo roku 2015 to uchodźca. Przebieg ubiegłorocznego i tegorocznego plebiscytu na ogólnopolskie słowo roku można śledzić na stronie slowanaczasie.uw.edu.pl, najczęstsze słowa prasy codziennej znaleźć można na stronie slowadnia.clarin-pl.eu.
   
 • Łatwo pomylić
  CHULIGAN
  Irlandzka rodzina, której nazwisko tak niefortunnie zostało unieśmiertelnione, zapisywała je oczywiście przez samo h, a także przez dwa o. Gdyby Polacy wprost z angielskiego to słowo zapożyczyli, mielibyśmy huligana. Ale chuligan najpierw pojawił się w rosyjskim, a rosyjski dźwięk [h] zwykliśmy oddawać dwuznakiem ch. Wiele wyrazistych polskich słów ma wschodnie pochodzenie, a chuligan tym się różni od hałaśliwego hultaja, że ma przodków zachodnich.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  Czytać między wierszami
  Czyli: odbierać informacje ukryte, nie podane wprost. W wierszach, linijkach tekstu, zawarty jest komunikat, który każdy umiejący czytać potrafi przeczytać, a umiejący posługiwać się rozumem – zrozumieć.
  Ale na tym nie koniec, w zdaniach, słowach może być jakaś myśl ukryta, której należy się domyślić. To tak, jakby czytać więcej, niż wprost napisane, jakby z pustego miejsca między wierszami. Raz to, co piszący między wierszami pisał, raz to, czego nie pisał.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: koleś

Czy wiesz, że?

Mówimy „W marcu jak w garncu”, mając na myśli charakterystyczną dla marca zmienność pogody.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

55.5. [209] Skrót obcych nazw wielowyrazowych
W skrótach obcych nazw wielowyrazowych zasadniczo kropkę stawia się po każdym wyrazie, np.
a.c. (= łac. anno currente — w roku bieżącym), a.i. (= łac. ad interim — tymczasowo, zastępczo), a.m. (= łac. ante meridiem — przed południem), a.t. (= łac. a tergo — od tyłu, ułożony w porządku alfabetycznym ostatnich liter wyrazów), e.i. (= łac. eo ipso — tym samym, dlatego), l.c. (= łac. loco citato — w miejscu cytowanym), o.c., op.cit. (= łac. opus citatum, opere citato — dzieło cytowane, w cytowanym dziele),
ale: ac (= łac. a capite — od głowy, od początku wiersza), at (= atmosfera techniczna — jednostka ciśnienia).
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo ekspansjonizm
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego